Ngày 11/3, SkyX Solar và Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) ký kết thỏa thuận liên doanh để xây dựng và vận hành chuỗi dự án điện mặt trời áp mái trong các khu công nghiệp thuộc Saigontel và các bên liên kết. SkyX Solar là cổ đông lớn và chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển các dự án của liên doanh.

Từ năm 2019, VinaCapital đã mở rộng hoạt động sang đầu tư vào ngành năng lượng - tập trung vào năng lượng tái tạo. Tháng 9/2019, tập đoàn này thành lập công ty thành viên SkyX-Solar với chức năng cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái cho phân khúc công nghiệp và thương mại.

sgt-1-2459-1583983611.jpg

Trước mắt, liên doanh này sẽ tập trung phát triển và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái với hơn 50MW công suất tại 10 khu công nghiệp, trong đó có 6 khu công nghiệp nằm ở miền Trung và miền Nam, nơi có mức độ bức xạ cao nhất.

Chủ tịch điều hành của SkyX Solar ông Samresh Kumar cho biết sự hợp tác với Saigontel (thành viên Tập Đoàn Đầu Tư Sài Gòn) nằm trong lộ trình cung cấp trên 150MW điện mặt trời áp mái của SkyX Solar tại Việt Nam trong 3 năm tới.

Hiện nhu cầu phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam đang rất lớn do không bị giới hạn về diện tích xây dựng, các vấn đề về truyển tải hoặc giấy phép. Các dự án điện mặt trời áp mái được kỳ vọng phát triển trong 5 đến 7 năm tới với công suất hơn 4.000 MW và có thể lớn hơn mức này.