Theo Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), đến tháng 8/2019, tổng quy mô của các dự án điện mặt trời đã đăng ký đầu tư đạt khoảng 32 GW. Tổng công suất đã được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện 7 điều chỉnh là 10,3 GW, trong đó khoảng 8,3 GW dự kiến hoạt động đến năm 2020 và 2 GW vào sau năm 2020. Đến tháng 8/2019, đã có 4,7 GW điện mặt trời đi vào hoạt động.

Đối với điện gió, đến tháng 8/2019, tổng công suất đăng ký đầu tư trình Bộ Công Thương đạt 22 GW; tổng công suất đã được phê duyệt vào Quy hoạch điện 7 điều chỉnh là khoảng 4,8 GW vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2021, chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

“Mặc dù đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch nhưng điện gió khó có thể vào kịp toàn bộ quy mô vào năm 2021 do phải thực hiện đo gió và thời gian xây dựng lâu hơn điện mặt trời”, Viện Năng lượng nhận xét.

Theo dự kiến, công suất điện gió năm 2019 là 490 MW, năm 2020 là 1.010 MW, năm 2021 là 2.730 MW, năm 2022 là 3.630 MW, năm 2023 - 2025 là 4.830 MW.

Công suất điện mặt trời dự kiến năm 2019 là 4.790 MW năm 2020 là 6.670 MW, năm 2021 là 8.050 MW, năm 2023 là 9.250 MW, năm 2024 là 10.000 MW và năm 2025 là 10.500 MW.

Về khả năng nhập khẩu điện từ Lào, Viện Năng lượng cho hay: Do việc đàm phán giá điện kéo dài đồng thời phải xây dựng đường truyền tải về Việt Nam nên phải đến năm 2022 Việt Nam mới có thể nhập thêm từ các dự án ngoài Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.

Theo báo cáo gửi  Thủ tướng hồi tháng 5/2019 của EVN, khả năng Việt Nam sẽ  nhập khẩu được 750 MW từ các nhà máy điện tại Lào. Cụ thể, năm 2022 nhập được 250 MW từ các nhà máy điện Nậm Kông 2, 3 và Nam Emoun; năm 2023 nhập 200 MW từ các nhà máy điện Nậm Sum 3, 3A; năm 2024 nhập khoảng 300 MW từ các nhà máy điện Nậm Kông 1, Nậm Sum 1A và Xekaman 4.

“Không cân đối nhập khẩu thêm điện từ Trung Quốc”, báo cáo của Viện Năng lượng nêu.