Để phát huy lợi thế này, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời bảo tồn các loài thủy sản quý hiếm như: Cá Lăng, Bỗng, Chiên, Trắm Cỏ… huyện Vị Xuyên đã xây dựng và thực hiện phương án: “Phát triển chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện giai đoạn 2019 - 2022”.

Theo phương án, huyện hỗ trợ người dân 800.000 đồng/m3 lồng cá với kích thước từ 20 - 30m3 và 300.000 đồng/m3 mua giống cá. Phương án triển khai thực hiện tại các xã Đạo Đức, Việt Lâm, Trung Thành và thị trấn Việt Lâm.

Người dân xã Đạo Đức đang hạ lồng cá trên lòng hồ Thủy điện sông Lô 2 (Ảnh: Biện Luân)

Việc lựa chọn khu vực nuôi trồng có đủ các điều kiện thuận lợi như: Nguồn nước, tốc độ dòng chảy, ánh sáng, lượng mưa ổn định; ngành chuyên môn hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống thiên tai. Phối hợp với các nhà máy thủy điện để đảm bảo mực nước trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Từ quy mô 27 lồng cá ban đầu thực hiện theo phương án, đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 115 lồng cá/7.650 m3. Năng suất bình quân 20 kg/m3, sản lượng đạt trên 153 tấn/năm.

Việc tận dụng diện tích mặt nước hồ thủy điện để phát triển kinh tế góp phần ổn định đời sống cho người dân khu vực lòng hồ thủy điện, phát triển nuôi trồng thuỷ sản và đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện.