Hội đồng Quản trị của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 20%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phần công ty dự kiến phát hành là 2,46 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện trong quý II và quý III.

Ngày 28/5, cổ phiếu TV2 đã hủy niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sẽ lên sàn HoSE vào ngày 6/6 với giá tham chiếu phiên đầu tiên là 151.000 đồng/cp.

Kết thúc quý I, Tư vấn Xây dựng Điện 2 ghi nhận doanh thu hơn 637 tỷ đồng, tăng 105% nhưng lãi sau thuế giảm 10% xuống 52 tỷ đồng. Công ty thực hiện 33% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2019.