Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group), mã TTA. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 135 triệu đơn vị, tương đương 1.350 tỷ đồng vốn điều lệ.

Theo bản cáo bạch, HĐQT căn cứ vào phương pháp định giá P/E và P/B, quyết định mức giá tham chiếu dự kiến là 18.000 đồng. Biên độ dao động giá ngày đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu. Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua 5 lần tăng vốn.

tta-png-8426-1598342072.png
Nguồn: Bản cáo bạch

Trường Thành Group hoạt động đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Năm 2008 công ty đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đến tháng 1/2015, nhà máy đi vào hoạt động với công suất 48 MW.

Công ty tiếp tục đầu tư nhà máy Ngòi Hút 2A với tổng đầu tư 292 tỷ đồng. Nhà máy vận hành từ tháng 12/2016, công suất 8,4 MW. Từ năm 2016, Trường Thành Group lấn sân sang mảng năng lượng sạch. Tiêu biểu là nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ tại Ninh Thuận với đầu tư 1.500 tỷ đồng đi vào hoạt động từ 2019, quy mô công suất đạt 50 MW.

Dự án thủy điện Pá Hu được đầu tư 1.024 tỷ đồng tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Công suất là 26 MW, dự kiến vận hành thương mại từ năm 2020. Dự kiến cuối năm 2020, nhà máy điện mặt trời hồ Nút Một 1 được khởi công tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư là 1.039 tỷ đồng.

Các dự án khác đang triển khai như nhà máy phong điện Phương Mai tại tỉnh Bình Định, nhà máy điện mặt trời Hồ Núi 1 tại tỉnh Ninh Thuận...

4-png-9662-1598327981.png
 
5-png-7357-1598327981.png
Nguồn: Bản cáo bạch 

Tính tới 31/03/2020, cơ cấu cổ đông của Trường Thành Group gồm 4 cổ đông lớn: Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành sở hữu 31,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 23,63% vốn. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Trần Huy Đức có tỷ lệ sở hữu 23,26%. Bà Nguyễn Thị Ngọc nắm giữ 15,7 triệu cổ phiếu, chiếm 11,63% vốn. Ông Trần Huy Thiệu có 8,8 triệu cổ phiếu, tương đương 6,52% vốn. Như vậy, 4 cổ đông lớn sở hữu 65,04% vốn.

Về kết quả kinh doanh, thủy điện là nguồn đóng góp chính cho doanh thu giai đoạn 2018-2019 với 2 nhà máy Ngòi Hút 2 và Ngòi Hút 2A. Riêng trong năm 2019, công ty còn ghi nhận thêm khoản thu từ điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ, góp phần tăng doanh thu bán điện tăng gần 5% so với năm 2018, đồng thời, bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng thủy điện (chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi).

Năm 2019, Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần 269,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,4 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 1% và 18% so với năm trước.

Nửa đầu năm 2020, doanh thu thuần gần 170 tỷ đồng, tăng 59% và lợi nhuận sau thuế tăng 91%, lên 42 tỷ đồng. Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Trường Thành đã thực hiện 38% chỉ tiêu doanh thu và 30% lợi nhuận năm.