Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhu cầu tiêu thụ điện quý III tăng do các hoạt động kinh tế - xã hội phục hồi, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 66 tỷ kWh, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, tổng sản lượng điện đạt 185,37 tỷ Kwh, tăng 2,68%.

Thủy điện có giá bán rẻ nhất trong cơ cấu huy động của EVN nên có lợi thế trong thị trường phát điện cạnh tranh. Với điều kiện thủy văn thuận lợi, số ngày mưa nhiều hơn, sản lượng huy động từ thủy điện trong quý III đạt 26,83 tỷ kWh, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 9 tháng còn giảm 7% ghi nhận 48,38 tỷ kWh.

Do vậy, nhiều doanh nghiệp thủy điện công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận quý III đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) nhờ lưu lượng nước về nhiều nên sản lượng điện cao, dẫn đến doanh thu thuần đạt 150,7 tỷ đồng, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 29,2% lên 55%. Lợi nhuận sau thuế đạt 70,35 tỷ đồng, gấp 4,6 lần quý III/2019.

Nhờ vậy, lũy kế 9 tháng công ty có lãi 53 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp thủy điện ở tỉnh Quảng Nam thực hiện được 75% mục tiêu về doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tương tự, với 2 nhà máy thủy điện ở Quảng Nam và Phú Yên, thời tiết diễn biết thuận lợi, số ngày mưa nhiều đã giúp Sông Ba (HoSE: SBA) ghi nhận sản lượng điện phát tăng 164% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, doanh thu thuần đạt 73,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ.

Song, do kết quả thấp của 2 quý đầu năm, lũy kế 9 tháng, Sông Ba chỉ đạt 138,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 39% xuống 41 tỷ đồng. Công ty hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một doanh nghiệp thủy điện ở Tây Nguyên (Đắk Nông) là Công ty Thủy điện - Điện lực 3 (HoSE: DRL) cho biết quý III lượng nước về nhiều và ổn định đã giúp sản lượng điện thương phẩm đạt 30 triệu kWh, tăng 58% so với quý III/2019. Nhờ vậy, doanh thu tăng 57% lên 24,6 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 73% lên 14,7 tỷ đồng. Lũy kế 3 quý, doanh thu công ty giảm từ 63,8 tỷ xuống 62 tỷ đồng; lãi sau thuế giảm từ 40,7 tỷ về 37,7 tỷ đồng.

thuy-dien-quyiii-7561-1603037254.png
Đơn vị: tỷ đồng

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp thủy điện nào cũng đạt kết quả khả quan quý III.

Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD) có nhà máy tại tỉnh Bình Phước báo cáo trong quý điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa ít, hạn hán kéo dài nên việc chạy máy bị gián đoạn, sản lượng điện kém hơn cùng kỳ khiến doanh thu và lợi nhuận thấp. Cụ thể, doanh thu quý III đạt 112,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 44,5 tỷ đồng; lần lượt giảm 34% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Thủy điện Cần Đơn giảm 23% xuống 243 tỷ đồng; lãi sau thuế 76 tỷ đồng, giảm 34%. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp thực hiện 55% chỉ tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cũng với lý do thời tiết không thuận lợi, Thủy điện Sê San 4A (HoSE: S4A) nhà máy đặt tại Gia Lai báo cáo doanh thu quý III giảm mạnh từ 83 tỷ đồng xuống 49 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm từ 39,8 tỷ xuống 15,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm từ 186,5 tỷ xuống 134,7 tỷ đồng; lãi giảm từ 69,6 tỷ xuống 28 tỷ đồng.

Như vậy, xét về tổng thể lượng điện huy động từ thủy điện quý III tăng cao nhờ yếu tố thủy văn thuận lợi, song cũng tùy thuộc vào vị trí địa lý mà diễn biến thời tiết, sản lượng điện được huy động và kết quả kinh doanh khác nhau.

Theo EVN, xét về lưu lượng nước về các hồ thủy điện, ở khu vực phía Bắc, do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc và hoàn lưu bão vào cuối tháng 9, nước về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng đều ở mức khá tốt.

Tuy nhiên, các lưu vực sông còn lại đang trong giai đoạn mùa lũ nhưng lượng nước về các hồ vẫn trong tình trạng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50%, trong đó thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với mức thiếu hụt từ 40-50%. Tổng dung tích hữu ích các hồ chứa của EVN tích được đến ngày 4/10 khoảng 23,7 tỷ m3, cao hơn cùng kỳ 2019 khoảng 4 tỷ m3 nước.