tp ho chi minh dam bao cung cap dien dip le quoc khanh 29

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện cho ngày Lễ Quốc khánh 2/9, đặc biệt là tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố

Theo đó, EVNHCMC chỉ đạo các công ty điện lực khu vực, công ty lưới điện cao thế lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho ngày Lễ Quốc khánh 2/9, đặc biệt là tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Tổng công ty cũng yêu cầu tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24h tại đơn vị trong ngày Lễ Quốc khánh 2/9. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục thực hiện nghiêm các về phòng, chống dịch Covid-19.