Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 12 giờ ngày 23/9, mực nước hồ thủy điện Trị An đang ở cao trình 61,48 mét; lưu lượng nước về hồ 1.900 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du 1.790 m3/s (qua tuabin phát điện 870 m3/s và xả tràn 920 m3/s).

Hiện tại triều cường phía hạ du đang xuống thấp, mực nước tại các trạm thủy văn Phú An, Biên Hòa (tỉnh Đông Nai) thấp hơn mức báo động cấp 1. Việc tăng lưu lượng nước qua cửa xả tràn để duy trì mực nước hồ theo quy định, kết hợp thời gian triều cường đang xuống thấp. Sau khi tăng xả tràn, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du 1.950 m3/s.

Ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết: Việc xả lũ đã được thông báo đến chính quyền và người dân sống dọc sông Đồng Nai để có phương án phòng tránh thiệt hại, đặc biệt là những vùng thấp trũng. Do vậy, ngành chức năng và người dân vùng hạ du hồ chứa thuộc các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh cần chủ động, có biện pháp phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, thuộc huyện Định Quán và Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.