Trước thực trạng đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đảm bảo công tác điều tiết hồ chứa cung cấp nước tưới tiêu và sản xuất điện.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại miền Trung, đặc biệt nắng nóng và khô hạn kéo dài. Để đảm bảo công tác điều tiết lượng nước phục vụ cho sản xuất điện và tưới tiêu của bà con nhân dân, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Theo báo cáo của Công ty Thuỷ điện Sông Tranh, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thuỷ văn lưu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 diễn biến cực đoan, lưu lượng nước về hồ rất thấp gây nhiều khó khăn cho công ty trong công tác vận hành hồ chứa đảm bảo theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thủy điện Sông Tranh 2

Cụ thể, lưu lượng về hồ trung bình tính đến cuối ngày 12/6 là 27,44 m3/s, chỉ đạt 51% so với TBNN (54,04m3/s) và chỉ bằng 54% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù tình hình thuỷ văn không thuận lợi, xong công ty đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương tỉnh Quảng Nam trong công tác điều tiết hồ chứa đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu, đẩy mạnh cho vùng hạ du nhà máy, đặc biệt luôn vận hành hồ chứa đảm bảo tuân thủ các quy định của quy trình 1856.

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh - cho hay, từ đầu năm đến nay, nhà máy đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật được giao. Đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đối với công tác sản xuất điện, từ khi Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 chính thức phát điện đến nay, nhà máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất và cung cấp lên lưới điện quốc gia đến nay đạt 5,243 tỷ KWh. Trong đó, sản lượng điện sản xuất từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2020 là 154,67 triệu kWh/520 triệu kWh, đạt 30% kế hoạch năm.

Lũy kế doanh thu từ đầu năm đến nay đạt 178,48 tỷ đồng và thực hiện trích nộp các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước đảm bảo quy định.

Theo đại diện Công ty Thủy điện Sông Tranh, thời gian tới đơn vị tiếp tục công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đạt và vượt sản lượng phát điện do EVNGENCO 1 giao. Đặc biệt đảm bảo vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ tuân thủ đúng quy định; phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp trong vận hành hồ trước nhằm phòng, cắt giảm một phần đỉnh lũ đi hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực cho vùng hạ du.