Dự án TBA 110kV La Sơn và các đường dây đấu nối có vốn đầu tư trên 97 tỉ đồng, được xây dựng trên địa bàn xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Trạm được đầu tư với các thiết bị hiện đại, đồng bộ, có công suất lắp đặt 01 MBA 40MVA - 110/35/22kV với 06 ngăn lộ 22kV, 03 ngăn lộ 35kV, tổng diện tích xây dựng trên 5.480 m2. Ban quản lí dự án (QLDA) lưới điện miền Trung, đơn vị được giao quản lý dự án đã cùng các nhà thầu nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

thua thien hue dong dien thanh cong tram bien ap 110kv la son
Trạm 110kV La Sơn đưa vào vận hành sẽ bổ sung phụ tải quan trọng cho các huyện phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau khi đưa vào vận hành, TBA 110kV La Sơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho phụ tải trên địa bàn huyện Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và đặc biệt giúp cải thiện chất lượng điện áp cho phụ tải khu công nghiệp La Sơn. Đồng thời, với các mạch liên lạc trung thế đấu nối sau trạm 110kV La Sơn sẽ cho phép hỗ trợ nguồn cho các TBA 220kV Huế 1 và 110kV Phú Bài, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo tiêu chí N-1 cho phụ tải nhận qua các TBA trên. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần làm giảm tổn thất điện năng lưới điện trung thế trên địa bàn phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.