CTCP Fecon (FCN): Raito Kogyo Co., Ltd. đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với số lượng 19,5 triệu cổ phiếu, ứng với 17,13% vốn Fecon. Giao dịch được lưu ký qua Trung tâm lưu ký Việt Nam ngày 28/5.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đăng ký bán 500.000 cổ phiếu từ 11/6 đến 10/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện tổ chức này nắm giữ 5,6 triệu cổ phiếu, ứng với 2,34% vốn.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Ngọc đăng ký mua 690.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu, từ 3/6 đến 30/6. Bà Ngọc chưa sở hữu cổ phần trước giao dịch.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 1 triệu cổ phiếu vào ngày 23/5. Qua đó, quỹ ngoại chỉ còn nắm giữ 9,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,66% và không còn là cổ đông lớn của HBC.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Trưởng ban kiểm soát Hồ Diên Tiếu đăng ký bán toàn bộ 20.270 cổ phiếu, từ ngày 4/6 đến 3/7 theo phương thức khớp lệnh.

CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA): CTCP Hưng Doanh Việt đã bán toàn bộ 16,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25% vốn vào ngày 23/5. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Bắc Hà mua hơn 10 triệu cổ phiếu để tăng nắm giữ lên gần 16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,2% trong thời gian 23/5 - 27/5.

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC): Thành viên BKS Phạm Hồng Trung đăng ký mua 345.050 cổ phiếu từ ngày 31/5 đến 28/6. Hiện ông Trung chưa sở hữu cổ phần DFC.