CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Thành viên HĐQT Phạm Vũ Thanh Giang đã bán 75.000 cổ phiếu từ 20/5 đến 21/5. Sau giao dịch, ông Giang còn nắm giữ 120.000 cổ phiếu.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu để đầu tư trong thời gian 27/5-25/6. Hiện ông sở hữu 17,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn.

CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP): Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thịnh đã mua 135.000 cổ phiếu từ ngày 22/4 đến 21/5. Sau giao dịch, ông Thịnh đã sở hữu 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,44%.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Cổ đông Tăng Kiến Nghiệp đã mua 1,23 triệu cổ phiếu. Qua đó, ông Nghiệp tăng sở hữu lên mức 3,86 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,46% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Trần Thị Thảo Hiền, vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu trong thời gian 27/5 đến 21/6. Hiện bà Hiền nắm giữ 38,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,15%.

Cùng thời gian đó, ông Đặng Quang Tuấn, con Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ cũng đăng ký bán 1,4 triệu cổ phiếu để cơ cấu tài chính cá nhân. Ông Tuấn đang nắm giữ 39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,19%.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Hồ Thị Ánh Ngọc, vợ Chủ tịch HĐQT Tân Xuân Hiến đăng ký bán toàn bộ 663.722 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ 27/5 đến 25/6.

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Huy Cương đã mua 450.000 cổ phiếu từ 22/4 đến 21/5. Sau giao dịch, ông Cương nắm giữ 5,45 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77% vốn.