Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa trao đổi với báo chí một số thông tin liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện sau khi Bộ Công Thương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra.

Liên quan đến việc tăng giá điện lên 8,36% từ ngày 20/3 vừa qua, EVN cho biết đã có văn bản gửi các Tổng công ty Điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hóa đơn, giải quyết kịp thời những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh bạch.

Tập đoàn cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng hằng tháng cho Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch - Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng của việc tăng giá điện từ ngày 20/3, trong đó bao gồm so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so với cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu.

Tập đoàn sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế, kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ Công Thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hiện nay, khách hàng sử dụng điện đều có thể tự tra cứu thông tin về lượng điện sử dụng, hóa đơn tiền điện và chi tiết cách tính tiền điện trong tháng, tuy nhiên Tập đoàn cũng sẽ kịp thời nghiên cứu để điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện phát hành hằng tháng sao cho dễ hiểu hơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán tiền điện.

Về công tác tái cơ cấu, hiện nay Tập đoàn đã hoàn thành thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1. Dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 và 2. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tập đoàn sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các Tổng công ty Phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH một thành viên và đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018. Hiện nay Ủy ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Chủ tịch EVN cho biết đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 7 tới. Đồng thời thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công Thương ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các đơn vị bán lẻ để tiến hành cổ phần hóa.