dau an va uoc mo vuon tam khu vuc
Sửa chữa đường dây và trạm

Lịch sử ngành truyền tải Việt Nam đã hình thành từ hơn 40 năm trước nhưng phải sau khi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập, sự đổi thay của hệ thống điện truyền tải mới rõ nét với nhiều dấu ấn. EVNNPT đang phấn đấu trở thành 1 trong 4 tổ chức truyền tải hàng đầu khu vực vào năm 2020. Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết, ngày 1/7/2008 đánh dấu sự kiện quan trọng: Sự quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc từng bước tái cơ cấu ngành điện, đáp ứng đòi hỏi của kinh tế thị trường. Ra đời vào thời kỳ suy thoái của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, EVNNPT phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), EVNNPT đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm vận hành an toàn và phát triển hệ thống truyền tải điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của nền kinh tế với nhiều dấu ấn đặc biệt.

Sau 25 năm kể từ khi hoàn thành đường dây (ĐD) 500 kV Bắc - Nam mạch 1, hệ thống truyền tải điện quốc gia đã phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng; vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố và có kết nối với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Năm 1994, hệ thống chỉ có 1.487km ĐD 500 kV; 1.913,7km ĐD 220 kV; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) 500/200 kV trên 3.600MVA. Đến nay, hệ thống đã đạt 7.996km ĐD 500 kV, tăng 5,4 lần; 17.207km ĐD 220 kV, tăng 9 lần; 30 trạm biến áp (TBA) 500 kV với tổng dung lượng 33.300MVA, tăng 24,7 lần; 123 TBA 220 kV, tổng dung lượng 54.188MVA, tăng 23,5 lần so với năm 1994. So sánh với các tổ chức truyền tải điện ở khu vực ASEAN, EVNNPT xếp thứ 3 về khối lượng ĐD và thứ 4 về tổng dung lượng MBA.

Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã giữ vững vai trò "xương sống" trong hệ thống điện toàn quốc, đáp ứng yêu cầu đấu nối, giải tỏa công suất các dự án nguồn điện và bảo đảm cấp điện theo nhu cầu của các khu vực và phụ tải trên cả nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật về đầu tư, xây dựng; quản lý vận hành hệ thống truyền tải an toàn, EVNNPT đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm lành mạnh tình hình tài chính; hoạt động sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận và hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước; thu xếp đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng. Đặc biệt, năm 2019, EVNNPT được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức BB (ngang bằng với EVN và quốc gia). Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được Fitch Ratings đánh giá ở mức BB+.

EVNNPT cũng không ngừng ứng dụng khoa học - công nghệ vào các hoạt động quản lý, sản xuất, tăng năng suất lao động; bảo đảm việc làm, thu nhập cho CBCNV. Trong 10 năm (2008 - 2018), quy mô hệ thống truyền tải điện quốc gia tăng lên hơn 3 lần, nhưng số lượng CBCNV chỉ tăng 15%, năng suất lao động tăng lên 3,73 lần.

Hiện nay, EVNNPT đang triển khai rất nhiều các giải pháp đồng bộ trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 ở lĩnh vực hoạt động như: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, tài chính và huy động vốn; ứng dụng khoa học - công nghệ; quản trị doanh nghiệp, tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; truyền thông và quan hệ quốc tế… Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, trở thành 1 trong 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN; đến năm 2025, trở thành 1 trong 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.