tay ban nha tiep tuc dan dau eu ve phat trien nang luong mat troi

REE cũng cho biết, sản lượng điện mặt trời trong tháng 9 đầu năm 2020 tăng hơn 67,5% so với cùng kỳ nhờ việc vận hành 4 GW công suất lắp đặt mới. Kết quả này giúp Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu EU về phát triển năng lượng mặt trời.

Tính đến nay, các nguồn năng lượng tái tạo ở Tây Ban Nha (bao gồm cả thủy điện) đạt 111,3 GW, chiếm tỷ trọng 51,7% tổng công suất lắp đặt năng lượng tại nước này.