Lãnh đạo EVN và UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký thỏa thuận hợp tác.

Dự và ký kết về phía EVN có ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN; về phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc có của ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự và chứng kiến lễ ký kết có lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó có lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban QLDA Điện 1 và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến đến năm 2045 và các chủ trương liên quan đến hoạt động điện lực. Đảm bảo hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Đáp ứng tiến độ xây dựng, đưa vào vận hành lưới điện 500kV, 220kV, 110kV theo quy hoạch phát triển điện được duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi cho EVN và các đơn vị thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cung ứng điện và hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai bên hợp tác, tuân thủ các quy định về hoạt động điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí vì mục đích đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nội dung trong thỏa thuận hợp tác này.

Lãnh đạo EVN tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho EVN và các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cũng như trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ở các khâu: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) dự án; thỏa thuận hướng tuyến đường dây và địa điểm xây dựng trạm biến áp; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; dành quỹ đất cho xây dựng các công trình điện.

EVN cùng các đơn vị thành viên cam kết tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn khi tỉnh Vĩnh Phúc được dự báo là khu vực có tốc độ tăng phụ tải cao trong thời gian tới.

Các nội dung hợp tác được lãnh đạo hai bên thống nhất giao đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch hằng năm và triển khai thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành và nhu cầu, điều kiện của tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc/Tập đoàn Điện lực Việt Nam) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo đúng quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong quá thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác này. UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Công Thương là đầu mối thực hiện nhiệm vụ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo đúng quy định. EVN giao Ban Kế hoạch Tập đoàn là đầu mối thực hiện nhiệm vụ.