Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện là đơn vị thi công, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

spmp dong dien mba at2 500kv 900mva thu 2 tba 500kv tan uyen

Dự án lắp MBA 500kV, 220kV thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên bao gồm lắp đặt mới MBA 500kV - 900 MVA thứ 2 (được đấu nối tổ hợp từ 3 MBA 1 pha, công suất 300 MVA), nâng tổng công suất MBA 500kV của trạm thành 2 x 900 MVA.

Lắp đặt mới 1 MBA AT5 220kV - 250 MVA thứ 2, nâng tổng công suất MBA 220kV của trạm thành 2 x 250MVA.

Lắp đặt 1 ngăn thiết bị 500kV để hoàn thiện 01 mô đun theo sơ đồ 3/2 đấu nối MBA AT2; lắp đặt thiết bị 2 ngăn lộ tổng 220kV cho MBA AT2 và AT5; cải tạo ngăn 212, lắp đặt bổ sung 1 bộ kháng (gồm 3 kháng đơn pha) hạn chế dòng ngắn mạch tại ngăn liên lạc 220kV; lắp đặt thiết bị 1 ngăn lộ tổng 110kV cho MBA AT5, 2 ngăn lộ đường dây 110kV; hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng các hạng mục có liên quan.

Việc hoàn thành đưa vào vận hành dự án lắp MBA 500kV, 220kV thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên sẽ tiếp nhận hiệu quả nguồn công suất phát ra từ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân thông qua các đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây, Sông Mây - Tân Uyên, Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên.

Nâng cao độ tin cậy hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 220kV, 110kV, tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các vùng phụ cận đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu dân sinh cho khu vực.