soc trang trien khai du an dien mat troi ket hop nong nghiep

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, điện lực, đầu tư, đất đai... và các quy định của pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.