Theo dự báo của Cục cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), trong những năm tiếp theo, số lượng dự án, công trình xây dựng, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất tiếp tục tăng cao. Dân số gia tăng, mật độ dân cư tại các khu đô thị, thành phố đông là những yếu tố trực tiếp tác động đến công tác PCCC. Tình trạng mất an toàn trong sử dụng điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay là nguyên nhân chiếm tỷ lệ gây cháy cao.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PCCC, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã tập trung xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật về PCCC. Đến nay, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn PCCC cơ bản đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu trong công tác PCCC nói chung và an toàn PCCC đối với hệ thống điện nói riêng.

Cục ATMT đang phối hợp với Cục cảnh sát PCCC & CNCH hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng, hoàn thiện đề án trạm điện không người trực tại chỗ, xây dựng các dự thảo Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực xử lý kịp thời và sớm khôi phục vận hành một số công trình điện lực đã xảy ra cháy nổ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp, nhà nước, bảo đảm cung cấp điện ổn định.

Cục đã phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời, nâng cao nhận thức để kiểm tra, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn điện. Qua công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, Cục đều chỉ rõ nguy cơ tiềm ẩn để phòng ngừa về an toàn điện, trong đó có nội dung về đảm bảo an toàn PCCC mà các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng. Đồng thời, yêu cầu khắc phục trong một thời hạn nhất định…

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, hiện vẫn còn những bất cập và vướng mắc. Đặc biệt, việc rà soát, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa rõ ràng; một số quy định còn chồng chéo. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự, trang thiết bị công nghệ hiện đại còn thiếu và yếu; việc phối hợp giữa các bộ, ngành cũng còn nhiều hạn chế.

Trong 3 năm gần đây, số vụ cháy do điện liên tục giảm (năm 2017 xảy ra 2.004 vụ, 1.869 vụ năm 2018, 1.682 vụ năm 2019). Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn PCCC trong lĩnh vực điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đề xuất Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng thời, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ các doanh nghiệp sớm hoàn thành nghiên cứu, đầu tư để tiến tới tự động hóa hoàn toàn PCCC trong lĩnh vực điện lực.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, giai đoạn 2015 - 2019, xảy ra 8.184 vụ cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện (45,3%); sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt 3.291 vụ (29,18%). Do đó, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn PCCC, đặc biệt trong quá trình sử dụng điện tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà chung cư, nhà cao nhỏ lẻ rất cấp thiết.