Trước tình trạng quá tải lưới điện truyền tải tại Ninh Thuận, Bình Thuận do sự phát triển quá nóng của điện gió, điện mặt trời, Bộ Công Thương đã đề ra một số giải pháp nhằm giải tỏa công suất cho các nhà máy điện ở khu vực.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao nhiệm vụ chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẩn trương thực hiện, sớm đưa vào vận hành các công trình giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch.

Trước mắt, tập đoàn cần đẩy nhanh các công trình không vướng đến giải phóng mặt bằng như: nâng công suất các trạm biến áp: 500kV Vĩnh Tân, 500kV Di Linh, 220kV TĐ Đại Ninh, 220kV Đa Nhim, 220kV Tháp Chàm; khẩn trương giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đưa trạm 220kV Phan Rí, Trạm 220kV Ninh Phước sớm vào vận hành.

Bên cạnh đó, EVN cũng cần đẩy sớm tiến độ vận hành và các công trình khác đã được bổ sung tại văn bản số 1891/TTg-CN; khẩn trương hoàn thành các công trình 110kV thay dây nâng khả năng tải, xây dựng mạch mới (mạch 2) đường dây 110kV Phan Thiết - Phan Rí, Tuy Phong - Phan Rí, Ninh Phước - Tuy Phong.

Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam, EVNSPC được chỉ đạo phối hợp với chủ đầu tư các dự án điện mặt trời đấu trên tuyến đường dây 110 kV Tháp Chàm - Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí lên phương án, kế hoạch cụ thể cắt điện thi công để sớm hoàn thành nâng khả năng tải đường dây này.

Ngoài ra, EVN cũng cần đôn đốc chủ đầu tư các dự án điện triển khai lắp đặt hệ thống AGC đảm bảo việc điều chỉnh công suất các nhà máy điện được linh hoạt, công khai, minh bạch;

Phối hợp với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo đang triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong đó, các đơn vị ngành điện cần phối hợp, báo cáo kịp thời để lãnh đạo UBND các tỉnh quan tâm, hỗ trợ giải quyết.

Về phía Cục Điều tiết điện lực, Bộ giao đơn vị này dự thảo văn bản yêu cầu các nhà máy điện trong khu vực tuân thủ quy định về điều độ, lệnh điều độ đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và hệ thống điện.

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo được giao chủ trì, phối hợp với EVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương những công trình lưới điện truyền tải cần phải bổ sung, điều chỉnh (quy mô, tiến độ), để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.

Cục cũng được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thủ tướng cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải; rà soát tình hình phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian qua, nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, Cục sẽ rà soát danh mục Quy hoạch điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2574/QĐ-BCT 23/3/2013 theo hướng các dự án đã có danh mục chỉ xem xét bổ sung đấu nối trong trường hợp đảm bảo giải tỏa công suất dự án.

Cục cũng sẽ chủ trì, phối hợp EVN và Tập đoàn Trung Nam làm rõ phương án, giải pháp đầu tư xây dựng trạm 500kV Thuận Nam và đường dây 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân, sớm báo cáo Bộ Công Thương.

Về phía các nhà đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo, Bộ yêu cầu các nhà đầu tư tuân thủ nghiêm túc lệnh điều độ của Trung tâm điều độ để tránh sự cố rã lưới; phối hợp với A0, A2, EVNSPC để cắt điện thi công các đường dây trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí.

Các nhà đầu tư cũng được yêu cầu triển khai lắp đặt hệ thống AGC đảm bảo việc điều chỉnh công suất các nhà máy điện được linh hoạt, công khai, minh bạch; tạo điều kiện, hỗ trợ ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng tại các đoạn tuyến qua vị trí nhà máy.