Cụ thể, SCIC muốn bán đấu giá công khai trọn lô 45 triệu cổ phiếu, tương đương với 9% vốn Nhiệt Điện Hải Phòng. Giá khởi điểm không thấp hơn 26.000 đồng/CP, tạm tính theo đó, số tiền SCIC có thể thu về từ 1.170 tỷ đồng. Thời gian đấu giá dự kiến trong quý I.

Trong hơn 1 năm qua, cổ phiếu HND đã có bước tăng giá tích cực từ khoảng 8.000 đồng/CP lên vùng đỉnh hơn 15.000 đồng/CP. Hiện cổ phiếu đi ngang tại vùng giá 13.500 đồng/CP, chỉ bằng phân nửa mức giá SCIC rao bán.

Hiện ngoài SCIC sở hữu 9% cổ phần, HND còn có cổ đông lớn là Tổng Công ty Phát điện 2 (Genco2) nắm giữ 51% và Nhiệt điện Phả Lại (PPC) có gần 26% cổ phần.

Về hoạt động kinh doanh, Nhiệt Điện Hải Phòng có quy mô doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng và có lãi khoảng hơn 400 tỷ đồng mỗi năm. Số liệu 9 tháng năm 2019 cho thấy, doanh thu công ty đạt 8.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đến 607 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Trước đó SCIC cũng từng đấu giá cổ phần công ty nhiệt điện khác là Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) với lô 51,4 triệu cổ phần, chiếm 11,42% vốn. Tuy nhiên, phiên đấu giá nghìn tỷ đồng này không diễn ra do không có nhà đầu tư đăng ký mua. Năm ngoái, SCIC còn thất bại với các đợt thoái vốn nghìn tỷ khác như tại công ty Domesco, Vocarimex, Cảng An Giang… Tuy nhiên, cũng có phiên đấu giá thành công như đợt bán vốn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC Corp) đang thu hút 13 nhà đầu tư đặt mua 28 triệu cổ phiếu, gấp 13 lần lượng chào bán.