Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) báo cáo kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần hợp nhất giảm 23% còn 6.112 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 54% xuống 547 tỷ đồng.

Nguyên nhân giảm là do doanh thu công ty mẹ giảm 15% do sản lượng điện giảm, doanh thu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm 34% do thực hiện trung tu vào nửa cuối tháng 9.

Chi phí tài chính giảm 17% (49 tỷ đồng) chủ yếu do giảm chi phí lãi vay, chi phí quản lý tăng 54% do tăng chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ tiền điện của EPTC/EVN trong khi cùng kỳ không trích lập.

Với các biến động lớn trên, tổng công ty báo lãi hơn 124 tỷ đồng, giảm đến 84% so với cùng kỳ. Lãi ròng quý III giảm 85% còn hơn 105 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp công khai báo cáo quý từ quý I/2018.

pow-1-9393-1604125577.png
Đơn vị: tỷ đồng

Sau 9 tháng hoạt động, doanh thu thuần giảm 17% còn 21.795 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 40% còn 1.487 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần 9 tháng giảm 41% xuống 556 đồng.

Báo cáo sản lượng 9 tháng, PV Power ghi nhận 15,1 tỷ kWh, hoàn thành 70% kế hoạch năm và giảm 8,2% so với tháng 9/2019. Trong tháng 10, tổng công ty dự kiến sản lượng điện đạt 1.886 triệu kWh, doanh thu ước đạt 2.841 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 35.449 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 28% còn 2.044 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Quy mô tổng tài sản của PV Power đạt 56.778 tỷ đồng; trong đó lượng tiền và tiền gửi của doanh nghiệp đạt 8.006 tỷ đồng, tăng từ mức 5.741 tỷ đầu năm. Tổng vay nợ của doanh nghiệp là 15.968 tỷ đồng, giảm 1.584 tỷ so với đầu năm và chiếm hơn 28% nguồn vốn.

Đầu tháng 10 vừa qua, HĐQT PV Power đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện 4 gói thầu thuê tư vấn đối với dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4. Tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án điện Nhơn Trạch 3&4.

Vào giữa tháng 10, PV Power cũng ký Biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh - dự án điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của Miền Bắc - với công suất dự kiến là 1.500 MW. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh.