HĐQT Công ty Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc, nhiệm kỳ từ 1/8/2020 đến 31/7/2023. Ông Hải tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Royal Roads University (Canada), hiện là Phó Tổng giám đốc REE kiêm Giám đốc điều hành REE M&E. 

Trước đây, vị trí Tổng giám đốc do bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT nắm giữ. Tuy nhiên, theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, kể từ 1/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp như Masan Group (MSN), Vinaseed (NSC), Địa ốc Hoàng Quân (HQC)… đã thực hiện việc tách bạch 2 chức danh này.

Sau khi thay đổi nhân sự, ban Tổng giám đốc gồm 2 thành viên là Tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải và Phó Tổng giám đốc Phạm Quốc Thắng.