Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả kinh doanh khả quan.

Theo đó, AVC ghi nhận doanh thu đạt trên 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 70 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 77% và 350% so với quý III/2019. Đại diện AVC cho biết lợi nhuận tăng trưởng mạnh phần lớn nhờ công ty cải thiện được biên lợi nhuận và tiết kiệm được một phần chi phí lãi vay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, AVC đạt doanh thu hơn 245 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 53 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,5% và 212% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, AVC lên kế hoạch 325,57 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 4% và 86,5% so với thực hiện năm 2019. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của AVC là 1.405 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 6% tài sản, đạt 88 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Công ty ghi nhận hơn 133 tỷ đồng nợ vay nợ tài chính ngắn hạn.

AVC được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 1.228 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN), Công ty Điện lực 3 và Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Công ty giảm vốn điều lệ xuống còn 750 tỷ đồng từ tháng 6/2013 và duy trì đến nay.

Công ty lý giải, căn cứ tiến độ và mức độ huy động vốn, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn hạn chế nên các cổ đông không tiếp tục góp vốn vào công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AVC đang được giao dịch ở mức giá 27.200 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 15/10). Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây chỉ đạt 1.040 đơn vị/phiên.