Tại hội nghị tổng kết năm 2019 của Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (HoSE: POW), Tổng giám đốc Lê Như Linh báo cáo sản lượng điện toàn tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh, vượt 4% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 35.884 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; trong đó doanh thu công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước 3.121 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 2.195 tỷ đồng, vượt 5%. Công ty mới hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ 1/7/2018 nên không có số liệu so sánh với năm trước.

Như vậy, riêng quý IV, ước tính doanh thu công ty đạt 9.646 tỷ đồng; lãi trước thuế 376 tỷ đồng; lần lượt tăng 22% và giảm 13,7% cùng kỳ năm trước.

mr-linh-5521-1578472199.png
Ông Lê Như Linh báo cáo tại hội nghị. Nguồn: PV Power

Sang năm 2020, tổng công ty sẽ xác định rõ kế hoạch 15 năm cùng chiến lược, tầm nhìn phát triển dài hạn cho tới năm 2035. PV Power tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, nhân sự, tài chính phục vụ kế hoạch 5 năm và những năm tiếp theo. Đồng thời quản lý vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt mức 21,6 tỷ kWh.

Cổ phiếu POW chào sàn HoSE từ 14/1/2019 với mức giá 14.900 đồng/CP. Sau gần 1 năm, POW gần về mệnh giá khi chốt phiên 8/1 đạt 10.750 đồng/CP.

pow-bd66-9610-1578472199.png
Diễn biến cổ phiếu POW 1 năm qua. Nguồn: VNDirect