power machine duoc tro cap san xuat tuabin khi

Power Machines sẽ nhận được khoản trợ cấp 5 tỷ rúp từ ngân sách để phát triển và sản xuất thử  nghiệm 2 tuabin khí công suất 65 MW và 170 MW. Theo điều kiện chương trình, sau khi thử nghiệm thành công, công ty có trách nhiệm cung cấp ít nhất 8 tuabin công suất 60 - 80MW và 14 tuabin công suất 150 - 180MW. Ngược lại, Power Machines sẽ bị áp dụng các điều khoản phạt nếu không đảm bảo được số lượng tuabin, cũng như các chỉ số kinh tế - kỹ thuật đã cam kết.