Theo đó, trong tháng 8 POW ước đạt sản lượng điện 1.839,99 triệu kWh, tương đương 138% kế hoạch tháng; doanh thu ước đạt 2.673 tỷ đồng, tương đương 133% kế hoạch tháng.

Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện của POW ước đạt 15.123,6 triệu kWh, bằng 70% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 22.843,34 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm. Như vậy, lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng điện thưởng phẩm của POW tăng 2% và doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

pow san luong dien thuong pham tang manh trong thang 82019
Nhà máy điện Cà Mau

Ban lãnh đạo POW cho biết, lượng mưa tại miền Nam thấp trong khi cung khí ổn định, qua đó giúp các nhà máy điện khí của POW đạt hiệu suất cao trong tháng 8/2019.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), nhà máy điện than Vũng Áng có than đầu vào ổn định do Vinacomin cung cấp, qua đó giúp nhà máy này đạt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm hàng tháng. Trước đó, Vũng Áng gặp sự cố với ống hơi Tổ máy số 1. Vì vậy, POW đã phải đóng cửa tổ máy này trong 2 - 3 ngày trong tháng 8 để sửa chữa, tuy nhiên theo Ban lãnh đạo POW, hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng đáng kể.

VCSC hiện đưa ra khuyến nghị mua dành cho POW với giá mục tiêu 17.700 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 42,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,4%; giá hiện tại của POW là 12.600 đồng/cổ phiếu.