Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) cùng đưa ra nhận định là hai mã POW (PV Power) và PLX (Petrolimex) sẽ được thêm mới vào rổ VN30 nhờ nằm trong top 20 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trong VNAllshare (tất cả cổ phiếu niêm yết trên HOSE đáp ứng tiêu chí sàng lọc về tư cách, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và thanh khoản).

pow duoc du bao se vao ro vn30 trong ky tai co cau thang 12020

Trong đó, PLX được dự báo sẽ được thêm vào rổ cổ phiếu tính chỉ số sau khi hoàn thành bán 20 triệu cổ phiếu quỹ, giúp tỷ lệ free-float (tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường) được cải thiện.

Cổ phiếu POW cũng được dự báo bổ sung sau khi đủ thời gian niêm yết trên 6 tháng và có giá trị vốn hóa nằm trong top 20 cổ phiếu lớn nhất sàn HOSE.

Theo lịch của HOSE, rổ VN30 sẽ được tiến hành đánh giá lại và thêm bớt các cổ phiếu thành phần dựa vào số liệu kết thúc tháng 12/2019. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 20/1/2020 và được chính thức áp dụng vào ngày 3/2/2020.

 

VN30 là chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên HOSE có giá trị vốn hoá và thanh khoản hàng đầu. VN30 được tính dựa trên 3 tiêu chí: giá trị vốn hoá thị trường, tỷ lệ free-float và khối lượng giao dịch. Để đảm bảo VN30 là một chỉ số blue-chip của thị trường với các cổ phiếu hàng đầu về giá trị vốn hóa và thanh khoản, bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện sàng lọc chung, tất cả các cổ phiếu bị cảnh báo đều không được tham gia vào chỉ số.