Giá vật tư đầu vào chì, kẽm giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 37%, còn 85 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 54%, giúp công ty tiết kiệm 31 tỷ đồng, trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp gấp đôi cùng kỳ, lên 14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 35 tỷ đồng, giảm 30%.

pac-jpg-6198-1571761013.jpg
Nguồn: Báo cáo tài chính quý III

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.264 tỷ đồng, giảm 1%. Lợi nhuận trước thuế là 147 tỷ đồng, tăng 9%. Công ty hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/9, tổng tài sản công ty là 2.206 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản tiền gửi ngắn hạn (657 tỷ đồng). Nợ phải trả là 1.530 tỷ đồng, chiếm 69% nguồn vốn, chủ yếu do vay ngân hàng.

Ngày 22/10, giá cổ phiếu PAC là 27.480 đồng/cp, giảm 27% so với đầu năm.

pac2-jpg-9814-1571761013.jpg
Giá cổ phiếu PAC từ 1/1 đến 22/10. Nguồn: VnDirect