Chính phủ Pháp đã gửi thư cho EDF vào tháng 9 yêu cầu đánh giá tình trạng của ngành công nghiệp hạt nhân và đề cập đến sáu lò phản ứng EPR có thể được xây dựng.

Tuy nhiên, chính phủ Paris đảm bảo rằng đó đơn giản là một "giả thuyết hoạt động" và chưa có quyết định nào được đưa ra. "Rõ ràng là Pháp đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới. Đó là trong nhiệm vụ tôi nhận được khi tôi được bổ nhiệm 5 năm trước", Jean-Bernard Lévy nói với Le Monde.

Đề cập đến mục tiêu trung lập carbon của Pháp vào năm 2050, CEO của EDF khẳng định: "Sẽ cần các nhà máy điện hạt nhân mới để đạt được điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng. Để có hiệu quả, bạn phải xây dựng các nhà máy hạt nhân thay vì hai đơn vị (lò phản ứng) trên mỗi cơ sơ hạt nhân để giảm chi phí. Đó đơn giản là thực tế công nghiệp", ông lập luận.

Trong dự án Chương trình năng lượng đa phương (EPP), lộ trình trong 10 năm tới, chính phủ Pháp chỉ ra rằng họ muốn vào giữa năm 2021 có tất cả các dữ liệu để đưa ra quyết định có nên xây dựng hay không các lò phản ứng hạt nhân mới.

Nhưng lịch trình của nó rất phức tạp bởi những thất bại của EPR Flamanville (Manche): chính phủ không muốn bắt tay vào xây dựng mới trước khi EPR này hoạt động, nhưng thời hạn này đã bị hoãn đến năm 2023. "Lò phản ứng của Flamanville sẽ không được đưa vào hoạt động vào giữa năm 2021, nhưng đồng thời, chúng tôi có thể nhấn mạnh rằng hai lò phản ứng EPR của Taishan, ở Trung Quốc, sử dụng cùng một công nghệ và hoạt động rất tốt. Như vậy không có vấn đề gì với bản thân EPR", Jean-Bernard Lévy nói.

EDF không so sánh chi phí điện được tạo ra bởi các EPR tiềm năng với năng lượng tái tạo mà với các nhà máy điện chạy bằng khí đốt. "Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh rằng năng lượng hạt nhân mới tốt hơn các nhà máy điện khí đốt", ông Lévy nói.