Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của các cổ đông tại Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập với số lượng 4,99 triệu cổ phiếu, tương ứng nắm giữ 99,9% vốn công ty này.

Giao và ủy quyền Tổng giám đốc quyết định giá mua trên cơ sở thị trường và kết quả đàm phán với cổ đông cũ, ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 9.

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, dự án Nhà máy điện gió Liên Lập có công suất thiết kế 48MW, điện lượng trung bình là 158,8GWh/năm. Tổng vốn đầu tư là gần 1.939 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư là 20%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Năm 2018, doanh thu PC1 tăng 61% lên 5.084 tỷ đồng nhờ sự đột biến trong mảng bất động sản. Trong khi đó, hoạt động cốt lõi là xây dựng điện lại đi ngang và có chiều hướng giảm từ năm 2015 đến nay do cá dự án điện bị chậm tiến độ.

Sau giai đoạn chậm tiến độ năm 2017 - 2018, hoạt động xây lắp điện cũng như sản xuất công nghiệp của PC1 đang có những tín hiệu khả quan trong nửa đầu năm 2019 nhờ EVN tăng đầu tư vào hệ thống lưới điện, cũng như nhu cầu hoàn thành các dự án điện mặt trời.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động xây lắp của PC1 đạt 1.636 tỷ đồng, gần bằng doanh thu xây lắp trong cả năm 2018. Doanh thu sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng 32% lên 196,2 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, giá trị backlog (hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện) hoạt động xây lắp của PC1 đạt 3.061 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Các hợp đồng ký mới trong nửa đầu năm đạt 1.148 tỷ đồng, trong đó các hợp đồng từ EVN chiếm khoảng 60%.

Với hoạt động sản xuất công nghiệp, giá trị backlog cuối quý II đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước.