Theo đó, các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đăng ký các dịch vụ điện theo yêu cầu của khách hàng từ khâu đăng ký ban đầu đến khâu nhận kết quả cuối cùng thông qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet. Các hồ sơ cần phải ký kết giữa hai bên mua và bán điện trong quá trình thực hiện yêu cầu dịch vụ cấp điện theo phương thức điện tử đều được ký bằng hình thức chữ ký số, khách hàng không phải đến địa điểm giao dịch của ngành điện.

pc quang tri chinh thuc cung cap cac dich vu dien theo phuong thuc dien tu
Khi thực hiện phương thức giao dịch điện tử, khách hàng không phải đến các địa điểm giao dịch của ngành điện

Các dịch vụ cấp điện theo phương thức điện tử bao gồm: Cấp điện hạ áp và trung áp, thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi định mức sử dụng điện, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, thay đổi thông tin đăng ký...

Nhằm tạo thuận lợi, quảng bá dịch vụ mới cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc bố trí nhân sự để hướng dẫn khách hàng xác nhận mã OTP, tra cứu hồ sơ điện tử trên website chăm sóc khách hàng được thuận lợi; việc quảng bá, truyền thông về dịch vụ điện theo phương thức điện tử cần rõ ràng, khách hàng dễ hiểu và dễ sử dụng.