Theo đó, thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý có hiệu lực từ ngày 1/11/2017 và các qui định hiện hành, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị là chủ đầu tư có công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) 

Được biết, Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam (BQL) đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện trung du và miền núi tỉnh Quảng Nam bằng nguồn vốn NSNN. Các hạng mục công trình của dự án sau khi đưa vào vận hành đã được các đơn vị Điện lực của PC Quảng Nam đưa vào khai thác sử dụng ngay để tăng hiệu quả đầu tư, góp phần tăng tỉ lệ hộ dân có điện lên 99,05% toàn tỉnh hiện nay.  

Từ đầu năm đến nay, PC Quảng Nam đã tiếp nhận 34 công trình lưới điện của BQL đầu tư từ năm 2013 đến năm 2018 gồm: 118 km đường dây trung hạ áp và 24 trạm biến áp phụ tải với giá trị tạm tính là 119,2 tỉ đồng để cấp điện cho hơn 2.000 hộ dân tại 52 thôn của 32 xã thuộc 09 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

pc quang nam tiep nhan luoi dien duoc dau tu tu nguon von ngan sach
PC Quảng Nam sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện vốn nhà nước sau tiếp nhận

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt tiếp tục đầu tư cấp điện nông thôn giai đoạn 2019-2020 với tổng mức đầu tư gần 357 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để cấp điện cho 7.562 hộ dân trên địa bàn 175 thôn của 71 xã thuộc 8 huyện của tỉnh. PC Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp tốt với BQL thực hiện tiếp nhận khi các công trình điện được đưa vào sử dụng.

Với việc tiếp tục thực hiện với các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước, PC Quảng Nam đã được EVNCPC ủy quyền thực hiện các bước công việc: Có ý kiến về danh mục khối lượng công trình tiếp nhận khi nhận được đề nghị của UBND tỉnh; kiểm kê, xác định giá trị tài sản sau khi thống nhất danh mục khối lượng công trình tiếp nhận và thực hiện tiếp nhận tài sản công trình lưới điện sau khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ.  

Vừa qua, Sở Công Thương Quảng Nam đã tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam danh mục 230 công trình điện của 45 chủ đầu tư có tổng khối lượng là 340 km đường dây trung hạ áp và 150 trạm biến áp phụ tải với tổng giá trị đầu tư khoảng 407,5 tỉ đồng. Đây là các công trình đợt 1 sẽ thực hiện các thủ tục theo trình tự qui định tại Quyết định số 41/2017. Hiện còn 16 chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đề nghị bàn giao công trình điện.

Sau khi có văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam gửi EVN đề nghị tiếp nhận, PC Quảng Nam triển khai thực hiện kiểm kê, xác định khối lượng và giá trị tài sản và thực hiện tiếp nhận tài sản công trình lưới điện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 41/2017. Đây là việc làm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ yếu tố pháp lý, đồng thời đảm bảo tiến độ giao nhận lưới điện theo yêu cầu của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, đáp ứng tốt nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước.