Trong khi đó, doanh thu quý 1/2020 của NT2 giảm 8,8% so với cùng kỳ, đạt 1.723 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm quý 1/2020 giảm 4,7% cùng kỳ và giá khí thấp hơn 10,3% cùng kỳ.

Năm 2020, NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện 4.500 triệu kWh, tổng doanh thu 7.177,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 20%. Như vậy, trong quý 1/2020, NT2 đã hoàn thành 24% mục tiêu về doanh thu và 29% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đưa ra đánh giá tích cực về NT2 trong dài hạn trong bối cảnh lợi suất cổ tức của công ty ổn định 2 chữ số.

Theo các dự báo giai đoạn 2021-2025 hệ thống điện không đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải và sẽ xảy ra tình trạng thiếu điện tại miền Nam với mức thiếu hụt từ 3,7 tỷ kWh đến 12 tỷ kWh và đây là cơ hội tốt để NT2 có thể đưa ra các phương án vận hành sản xuất kinh doanh một cách hợp lý để gia tăng lợi nhuận.