Tại cuộc họp, HĐQT NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020, báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị trung tu mở rộng nhà máy.

nt2 hop hdqt truoc dot trung tu mo rong nha may dien nhon trach 2

HĐQT NT2 họp trước thềm trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Mặc dù dịch Covid-19 đã tác động xấu đến tình hình kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, NT2 vẫn vận hành ổn định, hiệu suất cao, tạo niềm tin cho cổ đông và các đối tác. Trong 9 tháng đầu năm 2020, NT2 ước đạt sản lượng điện 3.348 triệu kWh, đạt 74,4% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 4.981,7 tỷ đồng, đạt 69,4%.

Trong tháng 8/2020, NT2 đã thanh toán cổ tức 15% còn lại năm 2019, tương ứng gần 432 tỷ đồng cho cổ đông.

nt2 hop hdqt truoc dot trung tu mo rong nha may dien nhon trach 2

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV NT2 tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, đảm bảo tiến độ, an toàn.

Theo kế hoạch, NT2 bắt đầu tiến hành công tác trung tu từ ngày 15/9/2020 đến ngày 22/10/2020. Hoàn thành tốt công tác trung tu mở rộng giúp nhà máy đảm bảo kỹ thuật thiết bị, độ khả dụng, tin cậy để vận hành hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt đáp ứng nhu cầu phụ tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, tập thể NT2 tiếp tục nỗ lực vận hành nhà máy hiệu quả trong thị trường phát điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh…; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.