Công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thực hiện từ ngày 10/09/2019 do các chuyên gia Siemens, nhà thầu PVPS cùng phối hợp. Các bên tham gia tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn - chất lượng - hiệu quả.

nt2 hoan thanh cong tac tieu tu vuot tien do
Nhà thầu phối hợp cùng NT2 thực hiện sửa chữa thiết bị

Đây là lần tiểu tu định kỳ thứ 6. Sau tiểu tu, công suất và hiệu suất mỗi tổ máy tăng đáng kể. Việc hoàn thành công tác tiểu tu vượt tiến độ 2 ngày đã mang lại doanh thu hơn 40 tỷ đồng và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho NT2.

nt2 hoan thanh cong tac tieu tu vuot tien do
Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 (thứ hai từ bên trái) kiểm tra công tác tiểu tu

Song song với công tác tiểu tu các tổ máy, NT2 thực hiện thử nghiệm cả nhiên liệu khí và dầu DO; kiểm tra máy phát điện, kiểm định định kỳ khu vực sân trạm, công tơ đo đếm và đánh giá hệ thống để đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.