Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 72% còn 75 tỷ đồng và có thêm lợi nhuận khác gần 4 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý chỉ tăng 12% là yếu tố tiêu cực. Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng có lãi gần 93 tỷ đồng, so với khoảng lỗ 148 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Theo công ty, doanh thu tăng mạnh bởi sản lượng điện thực phát tăng 448 triệu kWh so với quý III/2018. Bên cạnh đó, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đồng USD và JPY tăng thấp hơn cùng kỳ. Đồng thời chi phí chênh lệch tỷ giá năm 2015 và trong giai đoạn đầu tư đã phân bổ hết trong năm 2018. Chi phí lãi vay cũng giảm do số dư nợ vay dài hạn giảm dần.

hnd-1-5722-1571127730.png

Tính chung 9 tháng, doanh thu của công ty tăng 15% đạt 8.080 tỷ đồng. Nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và giảm lãi vay, Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 607 tỷ đồng, tăng 238% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng là 1.215 đồng.

Năm 2019, công ty nhiệt điện này đặt chỉ tiêu doanh thu 10.191 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 359 tỷ. Với kết quả 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện 79% kế hoạch doanh thu và vượt 78% kế hoạch lợi nhuận.

Tại cuối tháng 9, Nhiệt điện Hải Phòng có tổng tài sản hơn 12.600 tỷ đồng, giảm 1.160 tỷ so với đầu năm. Tài sản phân bổ chủ yếu ở tài sản cố định gần 9.000 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng 1.922 tỷ và lượng tiền 745 tỷ đồng. Công ty tiếp tục khấu hao tài sản cố định hơn 1.300 tỷ đồng là nguyên nhân chính làm giảm tổng tài sản (doanh nghiệp đã khấu hao 59% tài sản cố định so với mức 53% đầu năm).

Mức vay nợ ngắn hạn vẫn giữ ở khoảng 1.875 tỷ đồng nhưng vay nợ dài hạn giảm 1.350 tỷ xuống còn 4.041 tỷ đồng là yếu tố làm giảm mạnh lãi vay.

Trên thị trường, cổ phiếu HND chốt phiên 15/10 tại mức 15.100 đồng/CP, tăng 62% kể từ đầu năm 2019.