Theo báo cáo tài chính quý II/2019 vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) công bố, 6 tháng đầu năm 2019, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 5.754 tỉ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty này chỉ còn 856 tỉ đồng, giảm 3,1%.

Tuy nhiên trong kỳ, chi phí tài chính của Nhiệt điện Hải Phòng lại giảm tới 45% xuống còn 250 tỉ đồng, chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá (144 tỉ đồng) và giảm lãi tiền vay (58 tỉ đồng).

Trong khi đó, công ty này tiếp tục không ghi nhận chi phí bán hàng; chi phí quản lý cũng giảm 7% xuống còn 79,4 tỉ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 539 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn cả mức thực hiện cả năm 2018 (448 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế).

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng ở mức 13.333 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng tập trung ở tài sản cố định với 9.432 tỉ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 2.442 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Hải Phòng đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 5.791 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 7.542 tỉ đồng, giảm 6,6%.