Yêu cầu cấp thiết

Khói thải của nhà máy nhiệt điện đốt than có lưu lượng lớn, nồng độ bụi cao và chứa nhiều chất dạng khí như SOx, NOx… có tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Vì vậy, cần có hệ thống xử lý các chất ô nhiễm này đảm bảo nồng độ của chúng sau khi ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn cho phép, không ảnh hưởng đến môi trường cũng như con người.

nha may nhiet dien dot than hieu qua lon tu che tao he thong thai khoi
Khói thải của nhà máy nhiệt điện đốt than có lưu lượng lớn, nồng độ bụi cao

Đề tài của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có nhiệm vụ chính là nghiên cứu, khảo sát hệ thống thải khói của các hãng trên thế giới để lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện tại Việt Nam; tìm đối tác chấp nhận hợp tác trong việc tính toán, thiết kế công nghệ; nghiên cứu cơ sở về hệ thống thải khói. Đồng thời, tính toán, thiết kế tổng thể, chi tiết hệ thống và từng thiết bị trong hệ thống thải khói dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài; chế tạo các thiết bị nội địa hóa; đo kiểm các thông số của thiết bị khi vận hành…

Mục tiêu cụ thể là thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước hệ thống thiết bị phụ - thiết bị ống khói của 3 dự án nhà máy nhiệt điện: Quảng Trạch 1, Sông Hậu 1 và Quỳnh Lập 1 với yêu cầu: Bảo đảm tỷ lệ giá trị công tác tư vấn thiết kế chế tạo và dịch vụ kỹ thuật do các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện đạt không dưới 40% cho dự án thứ nhất, không dưới 60% cho dự án thứ hai, không dưới 80% từ dự án thứ ba trở đi. Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ giá trị thiết bị chế tạo do doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện không dưới 50% cho dự án thứ nhất và thứ hai, không dưới 70% từ dự án thứ ba trở đi.

Tỷ lệ nội địa hóa cao

Đánh giá hiệu quả về khoa học công nghệ, đề tài đã làm chủ được thiết kế công nghệ hệ thống thiết bị ống khói, thiết kế chế tạo và thiết kế công nghệ chế tạo thiết bị chính, quan trọng của hệ thống thiết bị ống khói; làm chủ được thiết kế tích hợp hệ thống thiết bị ống khói về cơ khí, kết cấu xây dựng, điện; làm chủ được công nghệ thi công công trình xây dựng dạng đặc biệt, thi công lắp đặt, thử nghiệm kiểm tra, chạy thử, vận hành thiết bị ống khói; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ khí.

Về hiệu quả về kinh tế, góp phần tạo việc làm ổn định trong nhiều năm cho các đơn vị thành viên của LILAMA và các tổng công ty/công ty xây dựng khác; nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, năng lực thiết kế, chế tạo và quản lý dự án, từng bước củng cố thương hiệu; tự chủ trong mua sắm, lựa chọn thiết bị, nhà cung cấp và công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị.

Đặc biệt, sau đề tài, suất đầu tư dây chuyền thiết bị ống khói nhà máy nhiệt điện than công suất tổ máy 600 MW dự kiến giảm khoảng 15%; góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong GDP do tỷ lệ nội địa hóa thiết bị dây chuyền đồng bộ nhà máy nhiệt điện tăng lên.

Kết quả đề tài đã giúp các đơn vị chế tạo thiết bị từ chỗ chỉ chế tạo được các thiết bị theo thiết kế của nước ngoài với đơn giá thấp đã vươn lên tự làm chủ thiết kế, chủ động trong chế tạo các thiết bị cơ khí, làm tăng giá trị thương mại sản phẩm cơ khí của doanh nghiệp…