Công ty Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu giảm mạnh 84% xuống còn 76 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết doanh thu cố định quý II được tính theo 48.448 đồng/Kwh/tháng và doanh thu biến đổi tính trên cơ sở giá nhiên liệu khí bình quân là 5,66 USD/MMBTU. Trong khi đó, doanh thu cố định quý II/2019 được tạm tính 18.721 đồng/Kwh/tháng và doanh thu biến đổi là 6,43 USD/MMBTU.

Hiện chưa có số liệu tháng 6, nhưng tổng sản lượng tháng 4 và tháng 5 đạt 6.322 Mwh, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

btp-png-5612-1594783882.png
Nguồn: BCTC BTP. Đơn vị: tỷ đồng

Trong khi doanh thu giảm, biên lợi nhuận gộp tăng lên 37,86%, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ giá vốn - chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu - giảm mạnh hơn.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng 25% lên hơn 32 tỷ đồng nhờ cổ tức được chia. Chi phí doanh nghiệp giảm 25% còn 5 tỷ đồng. Hai nhân tố trên góp phần giúp lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn gần 12% so với quý II/2019.

Theo giải trình, nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm bên cạnh nhu cầu điện huy động giảm thì cổ tức được chia giảm nhẹ 420 triệu đồng so với tổng cổ tức và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính trong quý II/2019 (11,42 tỷ đồng).

Nhờ quý I lãi tăng nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng ghi nhận hơn 73 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiệt điện Bà Rịa hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cần lưu ý, mức lợi nhuận kế hoạch 2020 được đặt ra thấp hơn 42% thực hiện 2019. Tương tự một số doanh nghiệp nhiệt điện, Nhiệt điện Bà Rịa thường đặt kế hoạch thấp hơn thực hiện.

btp2-png-6078-1594783882.png
Nguồn: BCTC và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm của BTP. Đơn vị: tỷ đồng

Tổng tài sản sau 6 tháng đầu năm đạt 1.718 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính chiếm 63,5%, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp có 357 tỷ đồng đầu tư vào Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủy điện Buôn Đôn... Nợ vay phần lớn là các khoản dài hạn, tổng giá trị 380 tỷ đồng, chiếm 75% nợ phải trả.