Theo số liệu của Bộ Công Thương, các năm 2021 - 2025, mức thiếu hụt điện tại miền Nam sẽ tăng từ 3,7 tỷ kWh năm 2021 lên gần 10 tỷ kWh năm 2022. Mức thiếu hụt cao nhất vào năm 2023 khoảng 12 tỷ kWh, sau đó giảm dần xuống 7 tỷ kWh năm 2024 và 3,5 tỷ năm 2025.

Trước vấn đề này, Bộ Công Thương đang rà soát, xây dựng kế hoạch cân đối cung cầu điện từng năm. Từ đó, Bộ lên các phương án dự tính triển khai kế hoạch. Cụ thể: Huy động tối đa nguồn công suất phát, kể cả từ than, dầu, điện khí; căn cứ thực tế đánh giá nguy cơ thiếu điện, tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ cơ chế mới về giá điện, phát triển điện tái tạo để đảm bảo có sự bổ sung thêm từ điện gió và điện mặt trời.

Nếu thiếu điện trầm trọng, Bộ sẽ cho phép huy động điện mặt trời ở vùng có phụ tải cao ở miền Đông, Tây Nam Bộ; tiếp tục có kế hoạch cụ thể giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đàm phán, sớm có kế hoạch mua khí từ Malaysia, Thái Lan; tính toán phương án chuyển đổi cơ cấu các nhà máy điện để có thêm công suất bổ sung.