Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/10 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 11/11 tại Tòa nhà Vinaconex, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chính của cuộc họp là lấy ý kiến cổ đông thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần ND2 từ cổ đông hiện hữu là Tổng công ty Vinaconex (HNX: VCG) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Theo cơ cấu cổ đông, hiện nay Vinaconex đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 73% vốn ND2, cổ đông lớn tiếp theo là Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ có hơn 9,8% cổ phần. Vốn điều lệ hiện nay là gần 500 tỷ đồng.

ND2 được thành lập năm 2004 và là công ty thành viên đầu tiên của Vinaconex hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển năng lượng. Doanh nghiệp chủ yếu đầu tư, vận hành các dự án thuỷ điện tại miền Bắc và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với dự án Khu đô thị Thương mại Thuỷ Hoa tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.