Bộ Công Thương cho biết, việc thu xếp vốn của các tập đoàn và các chủ đầu tư trong nước rất khó khăn do Chính phủ tạm dừng chủ trương bảo lãnh vay vốn. Các nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư dự án điện rất hạn chế, thậm chí một số khoản vay đã có cam kết của các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế nhưung không được các cơ quan quản lý chấp thuận.

Việc thu xếp vốn trong nước khó khăn, hiện tại hầu hết các ngân hàng trong nước đã vượt hạn mức tín dụng đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Một số lãnh đạo địa phương không ủng hộ đầu tư xây dựng nhiệt điện trên địa bàn tỉnh dù dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh khiến các dự án không thể thực hiện đúng theo kế hoạch.

Bình luận về vấn đề này, ĐBQH Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khẳng định, chúng ta phải chủ động nguồn năng lượng, không thể phụ thuộc từ bên ngoài. Giải pháp cốt yếu nhất lúc này là phát triển nguồn năng lượng trong nước. Chúng ta không triển khai điện hạt nhân, thủy điện nhỏ cũng gây ảnh hưởng đến môi trường, nên chủ trương cũng không khuyến khích phát triển.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có rất nhiều các chương trình khác để phát triển nguồn năng lượng. Ví dụ, như năng lượng tái tạo, tại Ninh Thuận đã có rất nhiều nhà đầu tư triển khai dự án điện mặt trời.

Do đó, để chủ động nguồn năng lượng, theo ông Cường phải hướng chính sách đến phát triển ngành năng lượng trong nước. Việc này không chỉ có nhà nước đầu tư, các tập đoàn tư nhân hoàn toàn có thể đầu tư, nhà nước chỉ làm hạ tầng. Đơn cử, đường dây dẫn, trạm điều phối…

“Tất nhiên, trong quá trình điều chỉnh chiến lược, có những thời điểm bị thiếu hụt nguồn cung thì phải bổ sung, với yêu cầu an toàn và hiệu quả cao nhất. Nhưng phải xác định đây chỉ là nguồn bổ sung cho những thời điểm, không phải là hướng để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng thường xuyên”, ông Cường bày tỏ.

Với câu hỏi, không tăng cường mua nhưng đẩy nhanh tiến độ các dự án đang chậm tiến độ sẽ ra sao? Theo ông Cường, trong số những dự án chậm tiến độ đang có một số dự án còn bị vướng vào “đại án thua lỗ”. Với quan điểm bất kỳ dự án nào cũng phải đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành, nhằm tránh bị ứ đọng tiền vốn nhà nước. Tuy nhiên, phải có sự phân định, những dự án thua lỗ được nhà nước hỗ trợ phải đảm bảo an ninh, an toàn và bền vững.

“Không có chuyện nhà nước đổ một đống tiền vào những dự án thua lỗ để gọi là có vận hành, còn hiệu quả thì không có.Chính vì vậy, phải đánh giá khả năng tái tạo của các dự án thua lỗ được giải cứu”, ông Cường nói.

Vẫn theo ông Cường, nếu chỉ đơn thuẩn dùng tiền nhà nước đổ vào những dự án thua lỗ thì rất khó đánh giá hiệu quả. Còn dùng các nguồn vốn huy động từ các nhà tài trợ như ngân hàng, nhà đầu tư tư nhân, khi đó họ sẽ đánh giá khách quan nhất dự án đó có hiệu quả hay không.

Như vậy, giải pháp để phục hồi những dự án thua lỗ thực sự hiệu quả nhất khoát phải thông qua nguồn vốn thương mại. Ở đây dùng nguồn vốn thương mại không có nghĩa trốn tránh trách nhiệm nhà nước, thông qua đối tác thương mại sẽ thẩm định tốt nhất khả năng hiệu quả dự án như thế nào. “Ngoài ra, những vướng mắc pháp lý khác của các dự án thua lỗ phải được nhanh chóng gói gọn lại, để không vì chuyện pháp lý mà cản trở đến tiến độ đầu tư”, ông Cường nhấn mạnh.