Được phát triển bởi Velocita Energies, chi nhánh của Envision tại Pháp, trang trại điện gió này bao gồm 16 tuabin với tổng công suất 40 megawatt (MW). Nằm ở bốn thị trấn phía bắc thành phố Dijon (Avelanges, Marey-sur-Tille, Selongey và Villey-sur-Tille), trang trại điện gió này sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2020. Nó sẽ sản xuất 110 GWh mỗi năm và cung cấp điện cho hơn 51.000 người, theo nhà điều hành.

Việc khai thác và bảo trì trang trại điện gió sẽ do Velocita Energies phụ trách trong suốt vòng đời của nó, tức là 25 năm.