Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (HNX: PGS) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Trước đó, HĐQT công ty đã chấp thuận bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm nay 2 dự án điện mặt trời mái nhà. Đó là dự án điện mặt trời mái nhà tại chi nhánh Bình Khí công suất 996 KWp và dự án điện mặt trời mái nhà tại kho - trạm chiếu LPG Cần thơ, tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng.

PGS là đơn vị kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), xăng dầu và khí nén CNG. Nửa đầu năm, công ty lỗ 20 tỷ đồng, riêng quý I lỗ 23,6 tỷ đồng, quý II có lãi trở lại 3,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng chính sách giãn cách xã hội của Chính phủ dẫn đến sản lượng LPG giảm mạnh; cùng với đó giá dầu và giá LPG trên thị trường thế giới giảm mạnh, giá mua khí CNG đầu vào tăng so với cùng kỳ năm trước mà giá bán CNG không thể tăng.

Nửa cuối năm, công ty lên kế hoạch sản lượng LPG đạt 116.026 tấn, tương đương thực hiện nửa đầu năm; sản lượng bình khí 442.500 vỏ và sản lượng CNG đạt 61,3 triệu m3. Theo đó, tổng doanh thu kỳ vọng đạt 2.547 tỷ đồng và lãi trước thuế 84 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là kế hoạch mà HĐQT đánh giá là mang tính nỗ lực cao, chưa lường trước tác động của Nghị định 100/NĐ-CP và dịch Covid-19.