Công ty Cổ phần SCI E&C (HNX: SCI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu giảm phân nửa còn 255 tỷ đồng. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn giúp lợi nhuận gộp tăng đến 59% đạt 90 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 35,4%. Lợi nhuận sau thuế thu về 56 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ.

Công ty lý giải dịch bệnh Covid-19 đã tác động xấu đến doanh thu nhưng năm 2020, một số công trình/hạng mục có tỷ lệ lợi nhuận cao đã bắt đầu được nghiệm thu giúp hiệu quả được tăng lên.

SCI được thành lập năm 1988 chuyên thi công xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện và đang mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo. Một số công trình lớn đang xây dựng như Điện gió Gelex 1, 2, 3; Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận, Điện gió Hướng Phùng 2, 3; Thủy điện Nậm Lụm, Thủy điện Nam Sam 3…

sci-1-1217-1595925735.png
Đơn vị: tỷ đồng.

Sau 6 tháng, doanh thu của SCI vẫn giảm đến 53% nhưng lợi nhuận gộp tăng 79% lên 165 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 68% ở mức 67 tỷ đồng và thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 5.551 đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 56,2 tỷ cho năm 2020, công ty đã vượt 49% kế hoạch sau nửa năm hoạt động.

Tổng tài sản của SCI cao gấp đôi đầu năm đạt hơn 2.100 tỷ đồng, phần tăng chủ yếu ở khoản mục phải thu ngắn hạn (tăng 556 tỷ), đầu tư tài chính dài hạn (tăng 276 tỷ), tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 145 tỷ).

Về nguồn vốn, công ty tăng cường vay nợ lên mức 648 tỷ đồng, tăng 230 tỷ so với đầu năm và chiếm 31% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý là công ty có khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn rất lớn với giá trị 953 tỷ đồng.

sci-2-1656-1595925735.png

Nhờ kết quả khả quan trong kinh doanh, cổ phiếu SCI đang có chuỗi tăng giá ấn tượng từ khoảng 10.000 đồng/CP đầu tháng 5 lên vùng giá quanh 36.000 đồng/CP như hiện nay.