Điện Lực Cát Hải

22/2/2020 (14h00-17h00): Lộ 471, 473E2.24

Điện lực Thủy Nguyên

24/2/2020 (8h30-9h30): TBA Đóng Tàu Bắc Sơn

24/2/2020 (9h45-10h45): TBA Công ty Hưng Phong

24/2/2020 (11h00-12h00): TBA Công ty XLĐ Sơn Thủy

25/2/2020 (8h30-9h30): TBA Công ty CP Hiếu Hưng

25/2/2020 (9h45-10h45): TBA CP Đức Phúc (1369)

25/2/2020 (11h00-12h00): TBA Công ty Phi Hùng

26/2/2020 (8h00-9h00): TBA Hoàng Cường 1

26/2/2020 (9h30-10h30): TBA Vũ Hải

26/2/2020 (11h00-12h00): TBA XNK Quảng Bình

27/2/2020 (8h00-11h00): TBA Tân Phú Xuân (1500 + 2500)

27/2/2020 (11h00-12h00): TBA Tân Phú Xuân (560)

28/2/2020 (8h00-9h00): TBA Phương Mỹ

28/2/2020 (9h30-10h30): TBA Phương Anh (1600)

28/2/2020 (11h00-12h00): TBA Hiệp Thảo (1600)

Điện lực Ngô Quyền

25/2/2020 (14h30-16h00): TBA Nam Pháp 

26/2/2020 (8h00-9h00): TBA Cầu Rà 3

27/2/2020 (8h00-9h00): TBA Văn Cao 2

28/2/2020 (8h00-9h00): TBA Nam Pháp 3