Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Năng lượng Star Tech bổ sung các hồ sơ liên quan về đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối tại Ninh Quang.

Các nội dung cần bổ sung liên quan đến nguồn nguyên liệu, công nghệ xử lý môi trường... của nhà máy điện sinh khối; hồ sơ năng lực tài chính của công ty; giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, chủ đầu tư không bổ sung được các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo hạn định. Vì vậy, Sở Công Thương đã tham mưu và được UBND tỉnh đồng ý kết thúc tham mưu đối với dự án này.