Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu ngày 28/9. Nguyên nhân là đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (17h ngày 11/9) không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ tham gia.

Trước đó, EVN thông báo bán đấu giá trọn lô 13,1 triệu cổ phiếu TBD, tương đương 46,4% vốn với giá 153.100 đồng/CP, cao hơn 72% giá chốt phiên ngày 15/9 (89.000 đồng/CP). Tổng giá trị tối thiểu EVN dự thu về là hơn 2.000 tỷ đồng.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất máy biến áp truyền tải, máy biến áp trung gian, máy biến áp phân phối và thiết bị điện khác… Đơn vị hiện có vốn điều lệ 282 tỷ đồng. Trong đó, 2 cổ đông lớn sở hữu 71,4% vốn gồm EVN nắm 46,5% và Công ty Thiết bị Điện (Thibidi, HoSE: THI) sở hữu 24,9%.

Thông qua Thibidi, Gelex (HoSE:GEX) sở hữu 24,95% cổ phần Thiết bị điện Đông Anh nên đây là công ty liên kết..

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, ban lãnh đạo Gelex đã tiết lộ định hướng phát triển thành công ty quản lý vốn (holdings) tư nhân, quản lý 2 nhóm ngành chính là sản xuất công nghiệp và ngành hạ tầng. Công ty có chiến lược hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược như mua cổ phần chi phối Viglacera, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, Dây đồng Việt Nam CFT và ngược lại sẽ thoái 100% vốn Gelex Logistics.

Thiết bị điện Gelex, công ty con của Gelex, đang nắm 83,9% vốn Thibidi và có kế hoạch mua thêm 3 triệu cổ phiếu nâng sở hữu lên 90,76% vốn từ 14/9 đến 13/10.