Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) quyết định giải thể công ty con Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn (HASG). Doanh nghiệp thủy điện này do HAGL nắm 99% vốn, địa chỉ đăng ký tại quận 10, TP.HCM.

HAGL góp 49,5 tỷ đồng thành lập Thủy điện HASG vào đầu năm 2018. Xuất hiện trong báo cáo gần nhất vào quý II/2019, công ty thủy điện HASG do HAGL sở hữu 99% vốn, ở trạng thái chưa hoạt động, đang trong giai đoạn đầu tư.

HAGL từng đầu tư vào khoảng 20 dự án thủy điện trước năm 2013, ở các tỉnh Tây Nguyên, Thanh Hóa và Lào. Tuy nhiên sau đó, Tập đoàn đã bán các nhà máy thủy điện tại Việt Nam để giảm nợ vay và giữ lại một số thủy điện tại Lào như Thuỷ điện Nậm Kông 2, 3. Tính đến hết năm 2019, HAGL đã thoái toàn bộ vốn khỏi mảng thủy điện tại công ty Thủy điện HAGL và không còn xuất hiện các công ty Điện Hoàng Anh Attapeu, Điện Nậm Kông 3 trong danh sách công ty con. 

Thoái vốn mảng thủy điện, HAGL tập trung đầu tư vào mảng nông nghiệp với 16 công ty con hoạt động ở cả Việt Nam, Campuchia và Lào. Năm 2019, doanh thu từ trái cây và mủ cao su đạt 1.629 tỷ đồng, chiếm 78% cơ cấu. Lãi thanh lý các khoản đầu tư gấp 2,2 lần năm trước, lên 1.268 tỷ đồng.